Tracking en Tracing   en   HACCP

Tracking en Tracing Vleesgroothandel de KlasseAl het binnenkomende vlees wordt gecodeerd met een sticker met daarop de aanvoerdatum en het EEG-nummer van de leverancier. Dit is het batchnummer. Het vlees wordt per batch verwerkt via het FEFO-systeem (First Expired First Out).


Na de productie krijgen de producten een EEG-sticker. Op de sticker het EEG-nummer van De Klasse (113) en een volgnummer. Dit nummer wordt dagelijks genoteerd in een logboek en gecontroleerd door de RVV/VWA.


Ook krijgen de producten een sticker met daarop het EEG-nummer 113, het batchnummer en productiedatum.
Op deze manier kan de Klasse traceren waar het vlees vandaan komt en wanneer het aangevoerd is.

Door het vermelden van de batchnummers op de uitleverbon weet de Klasse ook naar welke klanten de verschillende producten uit de batch zijn gegaan.
Hier staat het werkschema volgens de richtlijnen van de HACCP.

Alle wensen en eisen van onze HACCP zijn vastgelegd en goedgekeurd door de N.V.W.A.
Home / terug
Home / terug
Gysbert Japicxstraat  44    8933 BD  Leeuwarden.  Tel. 058-2122794.   Fax. 058-2151325. Bankrelatie ING 67.78.14.062