Kipsaté

Kipshaslick

Varkensshaslick

Varkenssaté

Hawaïspies

Kinderspies

Globespies

Hamburgers
( voorgegaard )

Speklapjes

(in iedere gewenste dikte)

Karbonaatjes: Schouder
                         Rib-haas
(in iedere gewenste dikte)

Spareribs dik en dun


Home / terug
Gysbert Japicxstraat  44    8933 BD  Leeuwarden.  Tel. 058-2122794.   Fax. 058-2151325. Bankrelatie ING 67.78.14.062