Welkom op de internet site van
"De Klasse Vleesgroothandel"
Alle informatie over Friberne en kdv
is overgenomen van Friberne en Lunenburg
Contact
Gysbert Japicxstraat  44    8933 BD  Leeuwarden.  Tel. 058-2122794.   Fax. 058-2151325. Bankrelatie ING 67.78.14.062
Op onze site kunt  U zien wat wij verkopen,
en er staan diverse links op van slagerijen
waar U deze vers produkten kunt kopen.

Vragen ?    

Laat U informeren door te bellen met

058-2122794.
en vraag naar: 

Dhr. P.B.v.d.Wal of Dhr. W.v.d.Veen.